top of page

Od začiatku na tvojej strane

Na začiatku bola Hekima. Názov tejto organizácie odkazuje na swahilské slovo, ktoré znamená „múdrosť“ alebo „vedomosť“. Symbolizuje našu túžbu pomáhať mladým ľuďom robiť múdre a ohľaduplné rozhodnutia. 

 

Prostredníctvom aktivít organizácie prispievame k vytváraniu rovnejšieho sveta, v ktorom každý dostáva príležitosť rozvíjať svoje zručnosti v prospech celej spoločnosti. Zvlášť je naším zámerom podporovať dievčatá a mladé ženy, aby si boli vedomé svojej hodnoty a aby si ich v duchu rovnosti vážila aj spoločnosť. 

Boundless je jedným z programov Hekimy. Na Slovensko sme ho priniesli, pretože veríme, že ženy, ktoré sú si vedomé svojho potenciálu a kvalít, vzdelané líderky a zručné profesionálky, dokážu pozitívne ovplyvňovať svoje komunity, ktoré majú dosah na dianie v širšej spoločnosti.

Grafiky - kópia 4_edited.png

Naším cieľom je poskytnúť ženám nástroje na osobnostný rozvoj prostredníctvom vedecky overených metód, vysokokvalitného vzdelávania a profesionálnej expertízy

 

V tomto duchu je zložený aj náš tím mladých expertiek. Po rokoch strávených v Spojenom kráľovstve, Dánsku, Austrálii a Afrike sme už mali vybudované zázemie, siete kontaktov a základy pre dobrý život. My sme sa však rozhodli vrátiť domov a spojiť sily, pretože sme stále milovali svoju rodnú krajinu a verili v jej lepšiu budúcnosť. Tú sme sa rozhodli začať budovať vlastným úsilím. Ty nás môžeš nasledovať, v Boundless ti pomôžeme objaviť svoje talenty, príležitosti a silu. 

Viac o doterajších výsledkoch Boundless

bottom of page