top of page
  • Writer's pictureIvana Ulicna

Jedinečný program Boundless pomôže mladým ženám rozvíjať sa v profesijnom živote bez obmedzení


Bratislava, 10. 2. 2022 – Program Boundless z dielne mimovládnej organizácie Hekima prináša mladým ženám – študentkám akademicky podložené riešenia, vďaka ktorým sa budú v profesijnom živote rozvíjať bez obmedzení. Využíva metodológiu vytvorenú v úzkej spoluprácis University of Michigan a know-how skúsených a rešpektovaných expertiek a expertov zo Slovenska i zo zahraničia. O svoje skúsenosti sa s účastníčkami podelia osobnosti ako Adela Vinczeová, Veronika Gulášová, Magda Vášáryová, Maroš Kemény a ďalší.
Prečo pre mladé ženy?


Vlastnosti sa nedelia na mužské a ženské. Čo sa ale delí, je sloboda tieto vlastnosti prejavovať. „Spoločnosť napríklad zvykne pozitívne odmeňovať mužov za ambicióznosť alebo asertivitu, no u žien sa tieto vlastnosti neoceňujú. Naopak, od žien sa očakáva jemnosť či emocionalita, no málokedy ako spoločnosť vyzdvihneme tieto prejavy u mužov. Takýto stereotypný pohľad často spôsobuje, že sa mladí ľudia obávajú slobodne prejaviť, čo im neumožňuje napĺňať ich plný potenciál,” vysvetľuje Ivana Uličná, zakladateľka organizácie Hekima. V pracovnom živote sa ženy okrem zvládnutia zručností musia naučiť vyrovnať sa so stereotypmi a dvojitými štandardmi. Najmarkantnejším dôkazom je, že na Slovensku oproti mužom zarábajú o 18 – 21 % menej. Aj keď je rovnosť jednou zo základných hodnôt Európskej únie, do ktorej Slovensko patrí, pre ženy nie je samozrejmosťou vo všetkých oblastiach života. Výsledky európskej sociálnej sondy ukazujú, že sebavedomie dievčat na Slovensku patrí medzi najnižšie. Klesá v čase dospievania a stav pretrváva do dospelosti, kedy výrazne ovplyvňuje ich profesijný a súkromný život. Táto situácia je dôsledkom rodových stereotypov pretrvávajúcich v rodinách, na pracovisku i v spoločnosti ako takej. „Je potrebné o týchto skutočnostiach hovoriť a vytvárať podmienky na to, aby sa ženy mohli naplno realizovať, aby si boli vedomé svojej hodnoty, a aby si ich rovnako vážila aj spoločnosť, v ktorej žijú, a ktorú svojimi schopnosťami obohacujú,“ hovorí Uličná.

Čo je cieľom projektu?

Projekt vytvára komunitu mladých líderiek pripravených byť pozitívnou hybnou silou v spoločnosti akoukoľvek cestou sa vyberú. Preto sa volá Boundless, teda bez hraníc, – aby si mladé ženy uvedomili svoj obrovský potenciál, rozvíjali svoje profesijné zručnosti a aby sa oslobodili od sebalimitujúcich presvedčení či spoločenských stereotypov. A ak sa s nimi stretnú, aby ich vedeli identifikovať a pristupovať k nim efektívne. Boundless pozýva mladé ženy na dobrodružnú cestu, ktorá posilní ich sebadôveru a privedie ich k rozvoju kľúčových profesijných zručností, ako napríklad líderstvo, tvorba efektívnej a výraznej osobnej značky, asertivita, prezentačné zručnosti a komunikačné zručnosti, kritické a analytické myslenie, atď.


Čo program ponúka?


Boundless prináša predovšetkým unikátny intenzívny 5-dňový vzdelávací program, ale aj prednášky na školách a webináre. Program sa opiera o odborné štúdie v oblasti líderstva, neurovedy a efektívneho vzdelávania. Využíva metodológiu vytvorenú v úzkej spolupráci s University of Michigan a know-how skúsených a rešpektovaných expertiek a expertov zo Slovenska i zo zahraničia. Dizajn programu sa opiera o akademické štúdie, ktoré potvrdzujú dôležitosť rolových vzorov v profesijnom aj osobnom živote. Program je vyskladaný tak, aby podnietil mladé ženy k sebareflexii i reflexii spoločnosti. Budú mať príležitosť rozprávať sa s profesionálkami a profesionálmi o ich skúsenostiach a vytvoriť si efektívne plány pre napĺňanie svojich cieľov.Kto bude účastníčky sprevádzať?


V neformálnom a priateľskom prostredí sa o svoje skúsenosti sa podelia top odborníčky a odborníci zo zodpovedných firiem, médií, štátneho sektora a občianskej spoločnosti zo Slovenska i zahraničia. Účastníčky sa môžu tešiť na Adelu Vinczeovú, ktorá ich prevedie témou sebaprijatia a sebahodnoty. Tému líderstva zastreší HR expertka z University of Michigan, Julie Felker. Osobná tajomníčka pani prezidentky, Veronika Gulášová, ich naučí, ako prijímať výzvy a nastaviť si konkrétne kroky pre dosahovanie želaných výsledkov. Pani Magda Vášáryová bude rozprávať o dôležitosti súdržnosti. Odborník na komunikačné stratégie, Maroš Kemény, sa s mladými ženami podelí o to, ako sa predať na trhu práce a uspieť aj vo veľkej konkurencii. CEO Profesie, Ivana Molnárová, s nimi bude zdieľať stratégie, ako prekonať strach. Účastníčky sa ďalej stretnú s občianskou aktivistkou Zuzanou Wienk, ktorá im povie o odvahe a o tom, ako vytvárať pozitívne spoločenské zmeny. Anna Plassat Muríňová, veľvyslankyňa a delegátka pri UNESCO v Paríži, mladé ženy prevedie témou diplomacie a vedenia rokovaní. Fero Pauliny ich naučí efektívne prezentovať a vystupovať na verejnosti. Ivana Uličná a tím organizácie Hekima sa zamerajú na efektívne stratégie, ako sa popasovať s dvojako nastavenými štandardmi, sebalimitujúcimi presvedčeniami, ale aj ako napísať životopis, ktorý naozaj zaujme, či ako úspešne prejsť pracovným pohovorom.


Ako sa prihlásiť?


Program je určený pre mladé ženy – študentky vysokej školy, vo veku 18 – 25 rokov. Nezáleží na to, či ide o introvertky alebo extrovertky, rozhodné či váhavé! Dôležité je, aby chceli zdokonaľovať svoje zručnosti a byť súčasťou inšpirujúcej komunity. Boundless Academy sa bude konať 23. – 27. marca 2022 v Bratislave. Prihlasovanie je otvorené do 20. februára 2022. Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na stránke https://www.hekima.sk/boundless/. Program je bezplatný. Organizátori podujatia zabezpečia účastníčkam ubytovanie a stravu.


A čo chalani?


„Veríme, že pre väčšinu mužov na Slovensku je rovnosť dôležitou hodnotou a chcú byť súčasťou napredovania a pozitívnych zmien v tejto oblasti. Sú prirodzenými a nevyhnutnými partnermi. Často sa ale stáva, že ani my ženy, a podobne ani muži, nevieme, čo môžeme ako jednotlivci/kyne urobiť v konkrétnych situáciách. V Hekime je pre nás dôležité budovať dialóg na túto tému medzi mladými ľuďmi. Prostredníctvom rôznych aktivít sa ich preto snažíme prepájať a šíriť povedomie o tom, čo môže urobiť každý a každá z nás,“ hovorí Ivana Uličná. Program Boundless vytvára bezpečný priestor, kde môžu študentky vysokých škôl rozvíjať svoje zručnosti, a zároveň diskutovať o bariérach, často citlivých a osobných témach špecifických pre ženy, a o tom, ako ich rozoznávať a efektívne k nim pristupovať.

„Tešíme sa, že aj v našom programe máme pozitívne vzory, mužov, ktorí im v tom chcú pomáhať,” dopĺňa Uličná.Program bol podporený z prostriedkov Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR a University of Michigan.31 views0 comments

Kommentare


bottom of page