top of page
Image by Joshua Rawson-Harris

Boundless Society

ako akcelerátor pre mladé líderky s poslaním naplniť svoje ciele a vytvoriť lepšiu spoločnosť.

Staň sa súčasťou prestížnej komunity mladých líderiek ešte predtým, ako naplno odštartuješ svoju kariéru. 

 

Usiluj sa o najlepšiu verziu samej seba a pomôž tým tvoriť budúcnosť, ktorú si pre našu krajinu želáš. 

 

Stojíme na prahu novej éry, v ktorej prepíšeme nefunkčné vzorce v spoločnosti. Chceme zmeniť pomer mužov a žien na kľúčových pozíciách s rozhodovacími právomocami, chceme podporiť hlas tých, ktorých často nepočuť. Ty a tvoj talent môžete byť pri tom!

Čím je tento program výnimočný?

Untitled_Artwork 15.png

Holistický prístup

//

Pri rozvoji mladých líderiek uplatňujeme holistický prístup založený na poznatkoch z neurovedy, psychológie a účinných vzdelávacích metód. Náš tím sa snaží držať krok s najnovším výskumom v oblasti efektívneho osobnostného rozvoja. Pri napĺňaní nášho poslania nám pomáhajú renomovaní odborníci a odborníčky zo Slovenska i zahraničia. 

Untitled_Artwork 15.png

Psychologický aspekt

//

Príliš zjednodušené riešenia a čisto motivačné prístupy

na výchovu generácie sebavedomých žien nestačia.

Preto v spolupráci s psychológmi a psychologičkami predstavujeme v našich programoch tzv. teóriu 5 pilierov odolnosti. Táto teória je podľa výskumov druhým najúčinnejším spôsobom riešenia problémov

so sebavedomím, hneď po terapii.

Storytelling ako podpora učenia

//

Naše programy kombinujú storytelling s učením.

To znamená, že naše hostky, úspešné líderky, predstavujú mäkké zručnosti, ich podstatu

a dôležitosť na základe svojich osobných príbehov. Dôraz kladú aj na priblíženie ťažkostí a problémov

na ich profesijnej ceste, ako i na predstavenie spôsobov, akými sa s týmito, pre ženy jedinečnými, problémami vyrovnali a ako ich účinne vyriešili.

Untitled_Artwork 15.png
Untitled_Artwork 15.png

Inovatívne vzdelávacie procesy

//

Teaching excellence je vzdelávací proces, ktorý motivuje študentov a študentky k učeniu spôsobom, ktorý má trvalý pozitívny vplyv na ich myslenie, konanie a cítenie.

V spolupráci s Inštitútom Williama Davidsona (WDI)

na University of Michigan na Slovensko prinášame tento inovatívny prístup k vzdelávaniu. V spolupráci s expertkami Amy Gillett a Julie Felker sme vytvorili efektívne vzdelávacie a školiace metodiky, jedinečný dizajn programu a unikátny obsah zameraný na témy žien vo vedení.

Untitled_Artwork 15.png

Budovanie zmysluplných vzťahov

//

Súčasťou nášho programu je možnosť budovať si osobné vzťahy a vytvárať úzke kontakty s ľuďmi, ktoré budú kľúčové pre dosahovanie pozitívnej zmeny v TEBOU zvolenej oblasti, ale aj pre napĺňanie TVOJICH osobných cieľov. Ponúkneme ti možnosť podieľať sa na výbere lídrov

a líderiek, s ktorými sa chceš stretnúť a ktorými sa chceš nechať inšpirovať práve TY.

Image by Julia Sakalouskaya

Pozývame ťa na dobrodružnú cestu, na ktorej sa naučíš vnímať svoj vlastný hlas ako nástroj na zmenu v spoločnosti. Na tejto ceste budeš často vychádzať zo svojej komfortnej zóny, získavať nové vedomosti, objavovať svoje skryté talenty, budovať a upevňovať vzťahy. Budeš sa vzdelávať zážitkovou formou, objavovať inovatívne prístupy k učeniu, posúvať svoje hranice.

Si pripravená?

V týchto oblastiach chceme vidieť zmenu.
Budeš sa na nej podieľať?

Zvyšovanie úrovne rodovej rovnosti na Slovensku v pracovnej aj osobnej sfére pre všetkých

Inklúzia a diverzita, začleňovanie menšín, šírenie vzájomného porozumenia a akceptácie

Upriamenie pozornosti

na spoločenské problémy špecifické pre ženy a ich následné riešenie

Ľudské práva

a zmierňovanie chudoby

Hoaxy, dezinformácie a čitateľská gramotnosť

Zvyšovanie participácie mladých ľudí na verejnom živote

Zmena pomeru medzi mužmi a ženami v oblasti tvorby politík, na rozhodovacích pozíciách a pod.

Aktivizmus mladých ľudí, aktívne občianstvo

Šírenie povedomia o psychickom zdraví v regiónoch

Určite sa prihlás, ak...

…chceš v nejakej spoločenskej oblasti vidieť pozitívnu zmenu a si motivovaná k nej sama prispieť.

…sa chceš rozvíjať, aby si dosiahla svoje osobné ciele v živote, no zároveň prostredníctvom nich prispela k rozvoji celej spoločnosti. (Ak si myslíš, že na to nie si dosť dobrá, o dôvod viac prihlásiť sa.)

… si pripravená vnímať členstvo v Boundless Society ako záväzok sama pred sebou, máš seriózny záujem navštevovať stretnutia a podieľať sa na aktivitách v prípade, že budeš vybraná.

Mohlo by ťa zaujímať

/ najčastejšie otázky /

Pre koho je Boundless society určená?

Do programu Boundless sa môžeš prihlásiť, ak máš 18 – 25 rokov a si študentkou vysokej školy na Slovensku. Nezáleží, či si introvertka alebo extrovertka, rozhodná či váhavá. Dôležité je, že chceš zdokonaľovať svoje zručnosti a talenty, byť súčasťou inšpirujúcej komunity a si pripravená naučiť sa prekonávať prekážky na ceste za naplnením svojho potenciálu.

Ako sa prihlásiť?

Členkou klubu sa staneš po úspešnom vyplnení prihlášky. Viac informácií k procesu prihlasovania už čoskoro.

Čo ťa to bude stáť?

Program je úplne bezplatný, jediné, čo ťa bude stáť, je tvoj vlastný čas.

Prečo iba pre baby?

V pracovnom živote sa ženy okrem zvládnutia zručností musia naučiť vyrovnať sa so stereotypmi a dvojitými štandardmi. Najmarkantnejším dôkazom toho je, že na Slovensku oproti mužom zarábajú o 18 – 21 % menej. Prieskumy hovoria, že sebavedomie mladých žien na Slovensku je pod priemerom krajín EÚ. Známa štúdia KMPG ukázala, že mužom na to, aby sa rozhodli uchádzať o pracovnú pozíciu, priemerne stačí spĺňať 60 % kritérií, zatiaľ čo ženy majú predstavu až za hranicou 100 %. Práve preto veríme, že je potrebné pracovať s dievčatami vo veku, keď sa najviac formujú a budujú si obraz o samých sebe.

bottom of page