top of page

Boundless, to sú mladé ženy

ako ambasádorky pozitívnych zmien v spoločnosti.

Naším poslaním 
je rozvinúť tvoj potenciál

„Sme tu, aby sme ti pomohli objaviť svoj hlas.

Sme tu, aby sme ti pripomenuli, že máš silu meniť nielen svoj život, ale i celú krajinu k lepšiemu.“

Naším poslaním je vytvárať a rozvíjať komunitu odvážnych tvorkýň pozitívnych zmien prostredníctvom ich osobnostného rozvoja, prepájania a vzdelávania. Náš holistický prístup kombinuje najnovšie výskumy z oblasti neurovedy, psychológie a efektívnych vzdelávacích metód, s cieľom podporiť mladé ženy v kľúčových momentoch v ich živote a odomknúť ich plný potenciál, aby sa stali pozitívnou hybnou silou v spoločnosti

a inšpirovali ostatných, aby urobili to isté. 

Untitled_Artwork 18_edited.png
Untitled_Artwork 8_edited.png

Veríme v tvoje miesto na ceste za lepšou krajinou

Predstav si krajinu, v ktorej sa mladé ženy môžu rozvíjať bez obmedzení a svoje talenty využívať pre vytváranie lepšieho života pre seba a svoje komunity. Krajinu, v ktorej dianie svojim konaním plnohodnotne ovplyvňujú ženy, ktoré sa vedia sa postaviť za seba aj za druhých. Tieto ženy sú si vedomé svojej hodnoty, ktorú si rovnako váži i spoločnosť, v ktorej žijú, vyrastajú a ktorú svojimi talentmi obohacujú… 

Tou krajinou je Slovensko. A takou ženou si práve ty. Rady ťa na tejto ceste budeme sprevádzať.

c1.jpeg

Od začiatku na tvojej strane

 

Na začiatku bola Hekima. Názov tejto organizácie odkazuje na swahilské slovo, ktoré znamená „múdrosť“ alebo „vedomosť“. Symbolizuje našu túžbu pomáhať mladým ľuďom robiť múdre a ohľaduplné rozhodnutia. 

 „Poskytujeme mladým ženám priestor a platformu, prostredníctvom ktorých môžu svoje odhodlanie a inovatívne myslenie využiť pre tvorbu lepšej budúcnosti našej spoločnosti. My sa staráme o ich rozvoj, a ony, ako budúce líderky, o smerovanie našej krajiny.”

Ivana Uličná, zakladateľka

Na týchto hodnotách staviame...
...postavíš sa za ne aj ty?

Veríme, že posilnenie postavenia žien je kľúčové na ceste k lepšej spoločnosti. Podporujeme sebavedomie/sebauvedomenie, sebadôveru, asertivitu a vzájomnú podporu

v rámci komunity.

Empowerment

Sme presvedčené,

že rozmanitosť a inklúzia sú nevyhnutné pre kreativitu, inováciu a rast. Snažíme sa vytvárať prívetivé

a inkluzívne prostredie,

kde sa každý a každá z nás cíti cenený, cenená

a rešpektovaný, rešpektovaná.

Inklúzia

Chceme robiť správne veci správnym spôsobom. Vo všetkých našich interakciách sa snažíme konať čestne, transparentne

a zodpovedne.

Integrita

Vážime si snahu porozumieť ostatným a spojiť sa s nimi na emocionálnej úrovni. Veríme, že empatia je schopnosť nevyhnutná

pre efektívnu komunikáciu

a budovanie pozitívnych vzťahov.

Empatia

Ceníme si schopnosť poučiť sa z neúspechov

a prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam. Podporujeme pozitívny prístup a ochotu vytrvať

vo výzvach.

Reziliencia

Veríme, že každý má potenciál učiť sa a rásť. Podporujeme neustále zlepšovanie sa prostredníctvom celoživotného vzdelávania a rozvoja.

Rastové myslenie

Zastávame názor,

že spolupráca a využitie rôznych perspektív vedie k lepším výsledkom. Podporujeme otvorenú komunikáciu, aktívne počúvanie a diskusiu

s rešpektom.

Spolupráca

Dbáme na profesionalitu, ktorá zahŕňa udržiavanie vysokej úrovne kompetencií, spoľahlivosť, zodpovednosť

a prejavovanie úcty

k sebe a ostatným.

Profesionalita

Chceme vytvárať spoločnosť, v ktorej budú pozitívne zmeny poháňané ambicióznymi ženami, odhodlanými vytvárať spravodlivý svet pre všetkých.

Hodnota programu Boundless spočíva v jeho potenciáli vytvoriť dominový efekt pozitívnych zmien v našej krajine. Posilnením postavenia mladých žien môžeme vybudovať inkluzívnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. 

Naším konečným cieľom je vytvoriť kultúru, v ktorej každá mladá žena napĺňa svoj potenciál, mení svet okolo seba a vedie plnohodnotný život. Veríme, že naša práca v tejto oblasti pomôže búrať bariéry a vytvárať viac príležitostí

pre ženy vo všetkých oblastiach života.

 

Prostredníctvom intervencií/metód založených na výskume a zameriavania sa na merateľné výsledky chceme vytvoriť udržateľný model na posilnenie postavenia mladých žien, ktorý možno replikovať a rozšíriť v celej krajine

i vo svete.

Chceme dokázať, že Slovensko potrebuje uvedomelé líderky na svojej ceste k lepšej budúcnosti.

 

Sme zapálené pre vytváranie komunity silných, sebavedomých žien, ktoré sa navzájom podporujú a inšpirujú. Ak si pripravená posunúť svoje líderské schopnosti na ďalšiu úroveň, v Boundless si na správnom mieste. 

bottom of page