top of page

Boundless, to sú mladé ženy

ako ambasádorky pozitívnych zmien v spoločnosti.

Naším poslaním 
je rozvinúť tvoj potenciál

„Sme tu, aby sme ti pomohli objaviť svoj hlas.

Sme tu, aby sme ti pripomenuli, že máš silu meniť nielen svoj život, ale i celú krajinu k lepšiemu.“

Naším poslaním je vytvárať a rozvíjať komunitu odvážnych tvorkýň pozitívnych zmien prostredníctvom ich osobnostného rozvoja, prepájania a vzdelávania. Náš holistický prístup kombinuje najnovšie výskumy z oblasti neurovedy, psychológie a efektívnych vzdelávacích metód, s cieľom podporiť mladé ženy v kľúčových momentoch v ich živote a odomknúť ich plný potenciál, aby sa stali pozitívnou hybnou silou v spoločnosti

a inšpirovali ostatných, aby urobili to isté. 

Untitled_Artwork 18_edited.png
Untitled_Artwork 8_edited.png

Veríme v tvoje miesto na ceste za lepšou krajinou

Predstav si krajinu, v ktorej sa mladé ženy môžu rozvíjať bez obmedzení a svoje talenty využívať pre vytváranie lepšieho života pre seba a svoje komunity. Krajinu, v ktorej dianie svojim konaním plnohodnotne ovplyvňujú ženy, ktoré sa vedia sa postaviť za seba aj za druhých. Tieto ženy sú si vedomé svojej hodnoty, ktorú si rovnako váži i spoločnosť, v ktorej žijú, vyrastajú a ktorú svojimi talentmi obohacujú… 

Tou krajinou je Slovensko. A takou ženou si práve ty. Rady ťa na tejto ceste budeme sprevádzať.

c1.jpeg

 „Poskytujeme mladým ženám priestor a platformu, prostredníctvom ktorých môžu svoje odhodlanie a inovatívne myslenie využiť pre tvorbu lepšej budúcnosti našej spoločnosti. My sa staráme o ich rozvoj, a ony, ako budúce líderky, o smerovanie našej krajiny.”

Ivana Uličná, zakladateľka

Na týchto hodnotách staviame...
...postavíš sa za ne aj ty?

Veríme, že posilnenie postavenia žien je kľúčové na ceste k lepšej spoločnosti. Podporujeme sebavedomie/sebauvedomenie, sebadôveru, asertivitu a vzájomnú podporu

v rámci komunity.

Empowerment

Sme presvedčené,

že rozmanitosť a inklúzia sú nevyhnutné pre kreativitu, inováciu a rast. Snažíme sa vytvárať prívetivé

a inkluzívne prostredie,

kde sa každý a každá z nás cíti cenený, cenená

a rešpektovaný, rešpektovaná.

Inklúzia

Chceme robiť správne veci správnym spôsobom. Vo všetkých našich interakciách sa snažíme konať čestne, transparentne

a zodpovedne.

Integrita

Vážime si snahu porozumieť ostatným a spojiť sa s nimi na emocionálnej úrovni. Veríme, že empatia je schopnosť nevyhnutná

pre efektívnu komunikáciu

a budovanie pozitívnych vzťahov.

Empatia

Ceníme si schopnosť poučiť sa z neúspechov

a prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam. Podporujeme pozitívny prístup a ochotu vytrvať

vo výzvach.

Reziliencia

Veríme, že každý má potenciál učiť sa a rásť. Podporujeme neustále zlepšovanie sa prostredníctvom celoživotného vzdelávania a rozvoja.

Rastové myslenie

Zastávame názor,

že spolupráca a využitie rôznych perspektív vedie k lepším výsledkom. Podporujeme otvorenú komunikáciu, aktívne počúvanie a diskusiu

s rešpektom.

Spolupráca

Dbáme na profesionalitu, ktorá zahŕňa udržiavanie vysokej úrovne kompetencií, spoľahlivosť, zodpovednosť

a prejavovanie úcty

k sebe a ostatným.

Profesionalita

Chceme vytvárať spoločnosť, v ktorej budú pozitívne zmeny poháňané ambicióznymi ženami, odhodlanými vytvárať spravodlivý svet pre všetkých.

Hodnota programu Boundless spočíva v jeho potenciáli vytvoriť dominový efekt pozitívnych zmien v našej krajine. Posilnením postavenia mladých žien môžeme vybudovať inkluzívnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. 

Naším konečným cieľom je vytvoriť kultúru, v ktorej každá mladá žena napĺňa svoj potenciál, mení svet okolo seba a vedie plnohodnotný život. Veríme, že naša práca v tejto oblasti pomôže búrať bariéry a vytvárať viac príležitostí

pre ženy vo všetkých oblastiach života.

 

Prostredníctvom intervencií/metód založených na výskume a zameriavania sa na merateľné výsledky chceme vytvoriť udržateľný model na posilnenie postavenia mladých žien, ktorý možno replikovať a rozšíriť v celej krajine

i vo svete.

Chceme dokázať, že Slovensko potrebuje uvedomelé líderky na svojej ceste k lepšej budúcnosti.

 

Sme zapálené pre vytváranie komunity silných, sebavedomých žien, ktoré sa navzájom podporujú a inšpirujú. Ak si pripravená posunúť svoje líderské schopnosti na ďalšiu úroveň, v Boundless si na správnom mieste. 

bottom of page