top of page

Jedinečný tím, unikátna expertíza

Náš tím má kapacity, ktoré spoločne vytvárajú synergiu pri poskytovaní odborného a kvalitného vzdelávania. Vďaka dátam dnes vieme, že jednoduché riešenia a čisto motivačné prístupy nie sú pre formovanie generácie sebavedomých žien dostatočné. Naše programy sú preto založené na holistickom prístupe a kombinácii najnovších výskumov z oblasti neurovedy, psychológie a vzdelávania. Všetky naše postupy sú vždy založené na exaktných zisteniach, vede a overiteľných zdrojoch v súlade s našimi hodnotami – profesionalitou a integritou.

Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png
Untitled_Artwork 14.png

Kto stojí za programom Boundless?

Ivana Uličná

zakladateľka

Hodnota Boundless spočíva v jeho potenciáli vytvoriť dominový efekt pozitívnych zmien v našej krajine, a to nielen pre mladé ženy. Investovanie do rozvoja potenciálu žien považujem za jeden z najúčinnejších spôsobov, ako vybudovať spravodlivejšiu a lepšie prosperujúcu budúcnosť pre všetkých.”

rodová rovnosť, inklúzia a diverzita

program dizajn

meranie dopadu

0Y4A8822 - kópia_edited.png

Od strednej školy inklinovala k témam rodovej rovnosti a rozvojovej spolupráce, ktorým sa začala profesionálne venovať po ukončení štúdia v odbore medzinárodné vzťahy a kriminológia na univerzite

vo Veľkej Británii. Bohaté skúsenosti získala vedením projektov

na Slovensku, v Keni, v Moldavsku a na západnom Balkáne. Venovala sa v nich najmä posilňovaniu postavenia žien, rozvoju podnikateľských zručností mladých ľudí a aktívnemu občianstvu. Založila a vedie organizáciu Hekima, kde sa zameriava najmä na témy posilňovania postavenia žien prostredníctvom vzdelávania, inovácií

a podnikania na Slovensku aj v zahraničí. Pôsobí aj v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku ako senior expertka na témy rodovej rovnosti v diplomacii.

Ako zakladateľka Boundless je zodpovedná za strategický manažment a dizajn programu. Jej kompetencie zahŕňajú aj meranie dopadu a výskum – aby program držal krok s trendmi a osvedčenými postupmi a aby vedel garantovať čo najvyššiu kvalitu vzdelávania. Neustále vyhľadáva spätnú väzbu, aby dokázala zabezpečiť,

že programy reflektujú skutočné potreby mladých žien a efektívne prispievajú k napĺňaniu cieľov organizácie. V tíme sa snaží podporovať kultúru inovatívnosti a kreativitu, čo umožňuje neustále zlepšovať a rozvíjať prístup organizácie. Svoje dlhoročné pôsobenie

v zahraničí zúročuje prepájaním globálnych expertiek a expertov

a prinášaním ich expertízy na Slovensko.

 

Dôležitosť programu vidí najmä v jeho schopnosti akcelerovať rozvoj mladých líderiek s dobre nastaveným morálnym kompasom, ktoré sa stanú pozitívnou hybnou silou v spoločnosti, akoukoľvek životnou

či kariérnou cestou sa vyberú.  

Martina Hrivňáková

projektová koordinátorka

Všetci si mysleli, že domov sa z Dánska či Afriky už nevrátim. Ja som si však povedala: Rada by som na Slovensko priniesla pozitívnu zmenu. Záleží mi na tom, aby na Slovensku vyrastali mladé ženy, ktoré sú si vedomé svojej hodnoty.”

rozvoj mäkkých zručností

program dizajn

práca s mládežou

grafický dizajn

Vyštudovala Innovation and Entrepreneurship v Dánsku a Ethical Leadership na univerzite v Prahe. Neskôr sa tri roky venovala práci

s mládežou v Južnej Afrike, kde sa začala venovať organizácii programov na podporu sebavedomia, odvahy a budovania povedomia o kľúčových témach života miestnych mladých ľudí. Okrem prednášok venovaných osvete sa stala mentorkou mladých žien. Aktívne sa podieľala na organizácii podujatí TEDx. 

 

Domov ju pritiahla túžba podporovať pozitívne zmeny

aj na Slovensku. V rámci konzultácií k svojej diplomovej práci

sa prepojila so zakladateľkou organizácie Hekima, Ivkou Uličnou,

s ktorou ju spojila láska k Afrike a práci s mladými ľuďmi

i porozumenie v témach zlepšenia postavenia žien. V súčasnosti svoju kreativitu a organizačné zručnosti využíva ako projektová koordinátorka a grafická dizajnérka. Má na starosti aktivity programu v Košiciach a Prešove, kde vedie Boundless Clubs na stredných školách. 

 

Zmysel programu Boundless vidí najmä v pomoci s rozvíjaním potenciálu  dievčat a mladých žien vo veku, keď sa najviac učia,

ale sú i najviac ovplyvniteľné a hľadajú si vzory. Verí, že vďaka Boundless dokáže pozitívne ovplyvniť obraz, ktorý si samy o sebe tvoria už v stredoškolskom veku. Chápe, že systematická práca

s mladými ženami z dlhodobého hľadiska dáva veľký zmysel nielen pre ne, ale i pre celú spoločnosť, v ktorej žijú.

Amy Gillett

konzultantka pre vzdelávaciu metodiku

Program Boundless identifikoval obrovskú potrebu v spoločnosti a vytvára unikátne a premyslené riešenie. Verím, že bude mať transformačný vplyv na spoločnosť. Tento program ma osobne nabíja energiou a teším sa, že môžem prispievať k jeho úspechu.”

programový dizajn

vzdelávacia metodika

podpora a rozvoj podnikavosti

Amy_portrait 2.jpg

Amy je viceprezidentkou pre vzdelávanie vo William Davidson Institute (WDI) na University of Michigan. Špecializuje sa na dizajn a realizáciu programov v oblasti podnikania, manažmentu a budovania zručností. Vyučovala programy v oblasti medzinárodného podnikania a budovania tímov, i obchodnú angličtinu. Je autorkou série kníh ESL Speak English Like an American.

 

Pred nástupom do WDI pôsobila v americkej zahraničnej službe v Prahe a ako marketingová manažérka pre spoločnosti Hewlett-Packard a Clorox Company. Je držiteľkou titulu MBA z Cornell University, ktorú navštevovala ako Park Leadership Fellow, a  bakalárskeho a magisterského titulu zo Stanford University. Hovorí plynule po rusky a čiastočne po česky, francúzsky a španielsky. Medzi jej záľuby patrí cestovanie, čítanie, tenis a záhradkárčenie.

 

Program Boundless považuje za dôležitý, pretože keď tieto mladé ženy vstúpia na trh práce a využijú svoj potenciál, bude to prospešné pre celú spoločnosť. Amy vníma, že podpora rozvoja mladých žien je krokom k silnejšej budúcnosti Slovenska.

Miroslava Lišková

projektová koordinátorka

Slovensko sa nachádza na chvoste rebríčkov, čo sa sebavedomia žien týka. Je preto veľmi dôležité pracovať na zmene nastavenia myslenia a prístupu k sebe samej už v mladom veku. Chcem sa podieľať na tejto zmene, aby si mladé ženy dokázali čím skôr stanoviť ambiciózne, ale stále splniteľné ciele. Aby získali nielen presvedčenie o vlastnom potenciáli, ale i kompetencie na jeho naplnenie.”

líderstvo a firemná kultúra

program dizajn

inovácie

design thinking

0Y4A8736 - kópia 2_edited.jpg

Vyštudovala odbory Innovation and Entrepreneurship a Leadership and Organisation na univerzitách v Dánsku a Švédsku. Získala nielen vedomosti z oblasti podnikania, sociológie a pedagogiky,

ale skúmala aj nástroje na riešenie súčasných spoločenských výziev, akými sú globalizácia, zmena klímy, inklúzia a diverzita a líderstvo.

Päť rokov pôsobila v startupe, kde mala na starosti rast, kreatívne procesy a organizačný rozvoj.

 

Je absolventkou prvej Boundless Academy, ktorá ju oslovila práve preto, že sa zameriavala na osobnostný rozvoj a posilňovanie líderských zručností, teda tém, o ktoré sa prirodzene zaujíma,

a v ktorých sa celoživotne vzdeláva. Na Slovensko sa rozhodla vrátiť kvôli potrebe prispieť k dosahovaniu pozitívnych zmien v krajine.

K finálnemu rozhodnutiu prispela práve ponuka práce v organizácii Hekima. Venuje sa najmä projektom zameraným na transformáciu podnikateľského vzdelávania na stredných školách na Slovensku

či inkubáciu startupov vedených ženami v Severnom Macedónsku.

V rámci programu Boundless má na starosti online komunitu

a inovácie.

 

Program Boundless považuje za kľúčový v jeho potenciáli naučiť nielen mladé ženy, ale i celú spoločnosť, zasadzovať sa za rovné príležitosti pre všetkých.

Od začiatku na tvojej strane

Na začiatku bola Hekima. Názov tejto organizácie odkazuje na swahilské slovo, ktoré znamená „múdrosť“ alebo „vedomosť“. Symbolizuje našu túžbu pomáhať mladým ľuďom robiť múdre a ohľaduplné rozhodnutia. 

 

Prostredníctvom aktivít organizácie prispievame k vytváraniu rovnejšieho sveta, v ktorom každý dostáva príležitosť rozvíjať svoje zručnosti v prospech celej spoločnosti. Zvlášť je naším zámerom podporovať dievčatá a mladé ženy, aby si boli vedomé svojej hodnoty a aby si ich v duchu rovnosti vážila aj spoločnosť. 

Boundless je jedným z programov Hekimy. Na Slovensko sme ho priniesli, pretože veríme, že ženy, ktoré sú si vedomé svojho potenciálu a kvalít, vzdelané líderky a zručné profesionálky, dokážu pozitívne ovplyvňovať svoje komunity, ktoré majú dosah na dianie v širšej spoločnosti.

Grafiky - kópia 4_edited.png

Naším cieľom je poskytnúť ženám nástroje na osobnostný rozvoj prostredníctvom vedecky overených metód, vysokokvalitného vzdelávania a profesionálnej expertízy

 

V tomto duchu je zložený aj náš tím mladých expertiek. Po rokoch strávených v Spojenom kráľovstve, Dánsku, Austrálii a Afrike sme už mali vybudované zázemie, siete kontaktov a základy pre dobrý život. My sme sa však rozhodli vrátiť domov a spojiť sily, pretože sme stále milovali svoju rodnú krajinu a verili v jej lepšiu budúcnosť. Tú sme sa rozhodli začať budovať vlastným úsilím. Ty nás môžeš nasledovať, v Boundless ti pomôžeme objaviť svoje talenty, príležitosti a silu. 

bottom of page