top of page
  • Ema Tamaškovičová

Storytelling a changemaking: prečo by tvorkyne pozitívnych zmien mali vedieť rozprávať príbehy

Updated: Aug 17, 2023


Naším poslaním je vytvárať a podporovať komunitu odvážnych ambasádoriek pozitívnych zmien, ktoré majú silu rozvíjať nielen svoje vlastné schopnosti a potenciál, ale aj pozitívne ovplyvňovať iných na ceste k lepšej krajine. Jedným z najúčinnejších nástrojov, ktoré na tejto transformačnej ceste možno využiť, je práve rozprávanie príbehov.


Vieš, čo spája dobrých lídrov a líderky, dôveryhodných a spoľahlivých tvorcov a tvorkýň zmien v spoločnosti? Umenie storytellingu, teda rozprávania príbehov.Príbeh ako prirodzená súčasť našich dní


Príbeh bol od nepamäti bežným nástrojom vzdelávania, uchovávania a prenášania informácií, ale aj zábavy. Príbehy žijú v nás a okolo nás. Každý okamih, ktorý práve prežívame, má potenciál na to, aby sa stal dobrým príbehom, stačí vedieť, ako na to. A práve o tom je umenie storytellingu.


Čo je to storytelling?


Storytelling je v skratke umenie sprostredkovať príbeh alebo sled udalostí presvedčivým a pútavým spôsobom. Moderný storytelling často využíva technológie, ako napríklad digitálne médiá, sociálne siete a interaktívne prvky, aby inovatívnym spôsobom zaujal publikum. Snaží sa vytvoriť hlbšie spojenie s cieľovou skupinou, pozitívne ovplyvňovať, budovať lojalitu a vyvolávať zmysluplné reakcie. Úspešný storytelling sa opiera o pochopenie preferencií, hodnôt a záujmov publika a následné prispôsobenie rozprávania týmto poznatkom. Vo svete zaplavenom informáciami pôsobí účinný storytelling ako mocný nástroj, ktorý dokáže prehlušiť šum a zanechať nezabudnuteľný dojem.„Storytelling je skutočne dobrá metóda, ako aktivizovať ľudí, aby nezostávali v pasívnej pozícii.(...) Pri počúvaní príbehu si vytvárate v hlave vlastné obrazy. Často sa rozprávači pýtajú publika rôzne otázky a diskutuje sa. Myslím, že príbehy sú výborná zámienka na zaujímavú debatu, a to je dobrý dôvod, prečo si storytelling zaslúži pozornosť.”


MARTINA JÁNOŠÍKOVÁ, profesionálna storytellerka*
 

Ako dokážu príbehy ovplyvňovať spoločnosť?


Napríklad tým, že…


1. Majú silu spájať


Príbehy majú neuveriteľnú schopnosť vytvárať hlboké spojenie medzi rozprávačom a publikom. Keď poslucháč či poslucháčka počúva príbeh, ktorý rezonuje s jeho alebo jej vlastnými skúsenosťami, výzvami a snami, cíti sa pochopený, pochopená. Toto spojenie pomáha posilňovať pocit spolupatričnosti a pripomínať, že na ceste, nech už je akokoľvek náročná, človek nie je sám.


2. Veľké príbehy iných inšpirujú k pozitívnej zmene vo vlastnom živote


V priebehu storočí mali príbehy hrdiniek a hrdinov moc inšpirovať a motivovať jednotlivcov k veľkým činom, prelomovým ideám, skvelým vynálezom či postaveniu sa nespravodlivosti. Tieto príbehy odvahy, nezlomnosti a schopnosti zvíťaziť dokážu primäť k aktívnemu prístupu. Keď je človek svedkom úspechov iných, uvedomí si, že aj on má silu prekonávať výzvy a zmeniť svoj život a životy ľudí okolo seba k lepšiemu.


3. Búrajú bariéry


Spoločnosť je, bohužiaľ, ešte stále značne presiaknutá predsudkami a stereotypmi. Príbehy však dokážu zmeniť pohľad a vnímanie bariér. Prostredníctvom podania príbehov z inej perspektívy dokáže rozprávač alebo rozprávačka v publiku navodiť silný pocit empatie, pochopenia, uvedomenia si toho, že každá minca má dve strany. Ako už bolo spomenuté, príbehy spájajú, preto majú silu búrať bariéry z predsudkov, ktoré ľudí od seba nezmyselne oddeľujú.


4. Slúžia ako nástroj tzv. learning experience (učenie sa zo skúseností)


Učenie sa zo skúseností je cenným aspektom rozprávania príbehov. Ponorením sa do prežívania a skúsenosti iných dokáže publikum získať poznatky o riešení problémov, rozhodovaní a zvládaní výziev. Tieto poznatky poslucháčov a poslucháčky vybavia cennými zručnosťami, ktoré môžu využiť pri orientácii v zložitých životných situáciách a pri presadzovaní pozitívnych zmien vo svojej komunite.


5. Nás učia odolnosti a sebadôvere


Keď počúvame príbehy o odvahe, hrdinstve a viere v dobro, sami a samy si budujeme odolnosť a rozvíjame neochvejnú vieru vo vlastný potenciál. Učíme sa prijať svoje silné stránky, uznať svoju hodnotu a čeliť svetu so sebadôverou a vedomím, že dokážeme veľké veci.


6. Sú bránou k dialógu


Rozprávanie príbehov podporuje otvorený dialóg a zmysluplné rozhovory. Šírením príbehov a diskusiou o nich vytvárame bezpečný priestor pre iných, aby mohli vyjadriť svoje myšlienky, skúsenosti či napríklad obavy. Vyjadrenie viacerých názorov a uhlov pohľadu vedie k hlbšiemu pochopeniu spoločenských problémov a pripravuje pôdu pre spoločné úsilie o pozitívnu zmenu.


7. Dokážu posilniť hlas


Niekedy racionálne argumenty, dáta či výsledky prieskumov nestačia. V situáciách, keď je potrebné podporiť naliehavosť problému emocionálnym apelom je storytelling výborným nástrojom, ako dodať svojmu hlasu na dôležitosti, a tým aktivizovať určitú skupinu.


Naše tipy na vzdelávanie a tréning v tejto oblasti:


  • TedTalks,

  • hra A Game of Storytelling alebo kniha How to Tell a Story z dielne The Moth,

  • iné knihy na tému storytellingu,

  • nedeľná aktivita Tvoj príbeh na našom instagrame.

 


Storytelling ako kľúčová schopnosť členiek Boundless


V Boundless si kladieme za cieľ vytvárať lepšiu, férovejšiu, spravodlivejšiu a slušnejšiu spoločnosť prostredníctvom pevnej komunity talentovaných ambasádoriek pozitívnych zmien. Storytelling preto považujeme za veľmi dôležitú schopnosť a jej zvládnutie čo najväčším počtom mladých žien za naše poslanie.


Z tohto dôvodu naň upriamujeme pozornosť nielen v rámci programov Boundless Clubs a Boundless Society, ale vnímame ho aj ako dôležitú súčasť obsahu na našich sociálnych sieťach. Každý týždeň tak prinášame priestor pre reflexiu práve prostredníctvom tréningu storytellingu pod aktivitou s názvom Tvoj príbeh.


Keď začneš s rozprávaním príbehov, môžeš v sebe objaviť líderský potenciál. Storytelling je skutočne mocný nástroj na tvorbu pozitívnych zmien nielen v osobnom živote, najbližšom okolí či komunite, ale aj v celej krajine. Tak poď s nami trénovať túto kľúčovú schopnosť!Sleduj nás na instagrame


 

Autorka: Ema Tamaškovičová


Zdroje dát:

46 views0 comments

Commenti


bottom of page